Organizator:

Współorganizator:

Modernizacja źródeł ciepła
(ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

3. Konferencja

11 maja 2021
online

Zapraszamy do udziału w 3. Konferencji online Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, która odbędzie się w dniu 11 maja 2021 r.


Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących w najbliższych latach modernizację swoich instalacji. Zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe oraz techniczne modernizacji takich instalacji w kierunku zasilania odpadami komunalnymi. Przedstawimy wszystkie „za i przeciw” takiego rozwiązania oraz stworzymy płaszczyznę do dyskusji między branżą odpadową a ciepłowniczą.


Podczas tej edycji konferencji skupimy się na zaprezentowaniu zagranicznych doświadczeń w budowie i eksploatacji instalacji o przepustowości od 20 tys. ton/rok do ponad 100 tys. ton/rok. Zaprezentujemy instalacje ze Szwecji, Francji i Danii.


Wierzymy, że taki kierunek modernizacji źródeł ciepła będzie korzystny zarówno dla operatorów ciepłowni, elektrociepłowni, branży odpadowej, jak i samorządów. Przyszłość funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w Polsce będzie musiała opierać się na nowych źródłach energii.


Zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję nad modernizacją źródeł ciepła w kierunku energetycznego przetwarzania odpadów. Dla członków IGCP organizatorzy zapewniają specjalną niższą cenę uczestnictwa.

The Speakers

Who you will listen to

Program konferencji online

11 maja 2021 r. - wtorek

Prowadzący konferencję:

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ

Politechnika Łódzka

9:00

Otwarcie konferencji online
Organizatory: Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Robert Rosa, Abrys


SESJA 1:
MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W KIERUNKU ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW
- UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE, ŚRODOWISKOWE I SYSTEMOWE

9:10

Finansowanie modernizacji źródeł ciepła – środki krajowe
Artur Michalski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9:30

Finansowanie projektów ciepłowniczych z perspektywy bankowej
Paweł Okoński, BOŚ Bank


9:50

Elektrociepłownia węglowa vs. ITPOK - czy jest różnica?

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

10:10

Energia z odpadów jako OZE. Kiedy można ubiegać się o zielone certyfikaty
Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

10:30

Studium wykonalności inwestycji – pierwszy krok na drodze do modernizacji elektrociepłowni
Kornelia Woldan, BMT-Polska Sp. z o.o.


10:50

Model ekonomiczny funkcjonowania elektrociepłowni zasilanej paliwem z odpadów na przykładzie Szwecji
Józef Neterowicz, RADSCAN

11:20

Case study. Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE. Jak doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji?
Małgorzata Niestępska, PEC Ciechanów Sp. z o.o.

11:40

System Monitoringu Emisji zgodny z konkluzjami BAT dla instalacji spalającej paliwa alternatywne
Dariusz Janasz, OMC ENVAG

12:00

CZAS NA DYSKUSJĘ

12:10

Przerwa techniczna

SESJA 2:
MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W KIERUNKU ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW
- DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE - WIRTUALNE ZWIEDZANIE INSTALACJI

12:20

Wirtualna prezentacja.
Instalacja >100 tys. ton/rok – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu
Andre Lemlyn, Prezes zarządu SUEZ Polska

12:50

Wirtualna prezentacja.
Instalacja <50 tys. ton/rok – Francja - Centrum Odzysku Energii w Vitré; Le SMICTOM SE 35

Andrzej Bednarz, Natalia Apanel, Dalkia Wastenergy (Tiru)

13:20

Wirtualna prezentacja. Instalacja w Szwecji.
Animacja ukazująca standardową spalarnie odpadów oraz udoskonalenie procesu spalania i odzysku energii

Józef Neterowicz, RADSCAN

13:50Prezentacja kompleksu ARC i ciepłowni Amager Bakke.
Instalacja >100 tys. ton/rok - Kopenhaga

Frederikke Ebba Haastrup-Vang, Przedstawicielka ARC
(prezentacja w języku angielskim)

14:25

CZAS NA DYSKUSJĘ

14:35

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI ONLINE

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

Konferencja rozpocznie się za:
Days
Hours
Minutes
Seconds
Koszt udziału w konferencji:
599 zł netto + 23% VAT (736,77 zł brutto) za pierwszą zgłoszoną osobę
399 zł netto + 23% VAT (490,77 zł brutto) za każdą kolejną osobę


Cena specjalna dla Członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie:

399 zł netto + 23% VAT (490,77 zł brutto) za pierwszego zgłoszonego Członka IGCP
249 zł netto + 23% VAT (306,27 zł brutto) za każdego kolejnego Członka IGCP
Organizatorzy
Partnerzy konferencji

Zarejestruj się już teraz!

KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO STRONY REJESTRACJI

Chcesz wiedzieć więcej o konferencji?

Skontaktuj się z nami

project manager, koordynator konferencji
+48 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Paulina Wolna

Łukasz Kawa

menedżer ds. promocji i sponsoringu

+48 608 376 797

l.kawa@abrys.pl

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
Napisz